NAMA SUSHI & DRINK BAR

Informacjaprawna

Nama Sushi & Drink Bar
Mcards Sp. z o.o. Sp. k.
Franciszka Klimczaka
02-797 Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS
Numer KRS: 9512393160